Specustawa przesyłowa cz. 2

Iwo Fisz        27 lipca 2015        Komentarze (0)

Dnia 22 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Równie ekspresowo Sejm pracował na poprawkami Senatu (10:39), przyjmując wszystkie poprawki.

Jedną z senackich poprawek było wprowadzenie w art. 19 ust. 6 specustawy przesyłowej sformułowania:

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 i 8, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z tym że rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.

Poprawka ta wpływa na możliwość realizacji inwestycji, ponieważ skutki prawne decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będą następować po wydaniu decyzji nieostatecznej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 27 ust. 1 specustawy przesyłowej), lecz rozpoczęcie budowy nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna

Biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęcie robót budowlanych będzie poprzedzone pozwoleniem na budowę, znaczenie tej poprawki będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy.

24 lipca 2015 r. ustawę przekazano do podpisu Prezydenta.

Iwo Fisz

Specustawa przesyłowa cz. 1

Iwo Fisz        24 lipca 2015        Komentarze (0)

Dnia 22 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Być może już czytałeś o tym na świetnym blogu Przesył-energii.pl.

To nowa specustawa, która ma ułatwić budowę elektroenergetycznych sieci przesyłowych. Jej beneficjentem mają być Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, czyli operator systemu przesyłowego (OSP) na terenie Polski. Prace nad specustawą przebiegają w zawrotnym tempie, więc możliwe, że jeszcze przed 6 sierpnia 2015 r., kiedy urząd obejmie Andrzej Duda, zostanie ona podpisana przez Prezydenta.

Specustawa przesyłowa przewiduje bardzo daleko idącą ingerencję w prawo własności – pozwana na równoczesne ustalenie lokalizacji inwestycji i ograniczenie prawa własności, zawęża uprawnienia proceduralne właścicieli nieruchomości i wielu wypadach wyklucza możliwość wzruszenia wadliwej decyzji. Wszystko po to, aby ułatwić i przyspieszyć budowę sieci elektroenergetycznych.

O specustawie przesyłowe (którą być może będzie się nazywać specustawą PSE) przeczytasz więcej na moim blogu i na blogu Przesył-energii.pl.

Iwo Fisz

Nowa szata graficzna

Iwo Fisz        20 lipca 2015        Komentarze (2)

Po nowej stronie Kancelarii, przyszedł również czas na odświeżenie wyglądu bloga.  Zmiana ta jest częściowo związana z tym, że od 7 lipca 2015 r. mogę wykonywać zawód radcy prawnego, na co wskazuje zmieniona notka po lewej stronie.

Zapraszam do dzielenia się wrażeniami i uwagami związanymi z nową szatą graficzną!

 

Iwo Fisz

Nowa strona Kancelarii S&Z

Iwo Fisz        26 czerwca 2015        Komentarze (0)

 

Zapraszam do zapoznania się z nową stroną internetową Kancelarii Sienkiewicz  i Zamroch. Radcowie Prawni, gdzie pracuję.

Adres strony się nie zmienił, ale wnętrze – owszem i to bardzo. Cała strona została wykonana w nowoczesnym systemie „one-page”. Czyli wszystkie niezbędne informacje można przeczytać bez konieczności „wędrówek” po wielu stronach.

Obok informacji o Kancelarii, dowiesz się też więcej o zespole Kancelarii i dziedzinach, w których się specjalizujemy.

Zrzut ekranu 2015-06-25 o 14_Fotor

Zapraszam!

Ustawa krajobrazowa

Iwo Fisz        19 czerwca 2015        Komentarze (3)

10 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Potocznie, regulację tę określa się jako ustawę krajobrazową (mimo, że nie jest to 1 spójna ustawa, lecz wprowadzane rozwiązania ujęto w kilku różnych ustawach.

Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany w kilku kluczowych ustawach – m.in. w ustawie o drogach publicznych, w ustawie o ochronie przyrody i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tym regulacjom będę poświęcał dalsze wpisy, ale już teraz zasygnalizuję kilka ważnych zmian:

  1. wprowadzenie umowy dotyczącej umieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowym w pasie drogowym granicach miast na prawach powiatu
  2. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane mogą być określane w uchwałach rad gmin, które będą miały moc aktów prawa miejscowego,
  3. możliwość pobierania opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych,
  4. sporządzanie audytów krajobrazowych dla obszaru województwa.

Co istotne, ustawa przewiduje też termin 6 miesięcy na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do nowych wymagań. Ustawa wchodzi w życie 11 września 2015 r.

Iwo Fisz