Maj 2011

Informacja publiczna: organ samorządu doktorantów

Iwo Fisz        30 maja 2011        3 komentarze

Organ samorządu doktorantów jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej. Dlaczego? Ponieważ dysponuje on majątkiem publicznym. Stanowi o tym art. 202 ust. 6 zd. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym z związku z art. 208 ust. 2 tej ustawy: Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy […]

Decyzja administracyjna nie na piśmie?

Iwo Fisz        26 maja 2011        Komentarze (1)

Wszyscy przywykli do tego, że decyzje administracyjne mają formę pisemną. Nic w tym dziwnego, skoro K.p.a. wymienia wśród zasad postępowania zasadę pisemności (art. 14 K.p.a.). Czasem jednak decyzje mogą być wydawane w innej postaci – np. ogłaszane są ustnie. Przykład takiej sytuacji można znaleźć w przypadku zgromadzeń publicznych. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy z […]

Pieczęć urzędowa

Iwo Fisz        23 maja 2011        9 komentarzy

W różnych przepisach (np. art. 27 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) pojawia się pojęcie pieczęci urzędowych. Co to takiego? Czy to zwykła pieczątka urzędu? Otóż nie. Pieczęcie urzędowe mają regulację ustawową, zawartą w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej […]

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Iwo Fisz        19 maja 2011        4 komentarze

W prawie materialnym można się zrzec roszczenia. A czy można zrzec się prawa procesowego, jakim jest prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej? Prof. B. Adamiak charakteryzuje zrzeczenie się prawa do odwołania następującymi słowami: Zrzeczenie prawa odwołania jest czynnością prawną strony, którą strona do końca terminu do złożenia odwołania może cofnąć przez złożenie odwołania. Tak zatem jak […]

Wyobraźmy sobie taką sytuację: obok Twojej działki planowana jest duża inwestycja. Sąsiedzi rozmawiają na temat tego, ile potrwają prace, jakie pismo przyszło z urzędu itd. Wszyscy otrzymują decyzję administracyjną, a Ty nie. Urząd o Tobie „zapomniał” i nie uznał Cię za stronę w postępowaniu. I co teraz? Czy możesz złożyć odwołanie od tej decyzji? Fakt […]