Listopad 2015

310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Iwo Fisz        20 listopada 2015        2 komentarze

Wczoraj większość dnia spędziłem na oględzinach w okolicach Mogilna. Wczoraj przegapiłem zatem doniesienia prasowe o tym, że Pałac Kultury i Nauki przestanie być najwyższym budynkiem w Polsce. Jego miejsce ma zastąpić wieżowiec u zbiegu ul. Chmielnej i al. Jana Pawła II. Wieżowiec ma mieć 230 m wysokości oraz 80 metrową iglicę.  Najwyższy punkt tego obiektu będzie zatem […]

Ocena raportu oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        04 listopada 2015        2 komentarze

Przepisy ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nazwa tej ustawy jest powodem żartów od samego początku) obowiązują już kilka lat, jednak cały czas przysparza ona dużej ilości problemów w praktyce. Jedną z głównych przyczyn tych trudności są odmienności proceduralne od ogólnych zasad […]