Luty 2016

Nacjonalizacja spółek. Prawo pierwokupu akcji i udziałów przez ANR

Iwo Fisz        29 lutego 2016        4 komentarze

Piszę właśnie z Bydgoszczy, gdzie prowadzę dziś szkolenie pt. „Nowe regulacje dotyczące gruntów rolnych”. To dobry powód, żeby omówić jedną z najbardziej niepokojących instytucji w planowanej ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wspominałem już o niej na blogu. Poza ograniczeniami w obrocie nieruchomościami rolnymi, projekt ustawy przewiduje […]

Ziemia rolna tylko dla rolnika?

Iwo Fisz        18 lutego 2016        99 komentarzy

Jeszce niedawno pisałem o odroczeniu terminu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta może w ogóle nie wejść w życie. 8 stycznia 2016 r. opublikowano projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta ma wprowadzić bardzo istotne zmiany w obecnej ustawie u kształtowaniu ustroju […]