grunty rolne

Dziedziczenie nieruchomości rolnej

Iwo Fisz        16 grudnia 2016        18 komentarzy

Jedną z najczęściej poruszanych kwestii dotyczących nieruchomości rolnych jest możliwość dziedziczenia gruntów rolnej na podstawie aktualnych, rygorystycznych przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi. Nabycie nieruchomości rolnej na skutek dziedziczenia jest objęte regulacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego nie stosuje się przepisu stanowiącego o tym, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik […]

Grunty rolne – zmiany w ustawie

Iwo Fisz        02 sierpnia 2016        62 komentarze

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w nowym brzmieniu obowiązuje od 30 kwietnia 2016 r., a już doczekała się nowelizacji. 6 lipca 2016 r. uchwalono ustawę zmieniającą tę ustawę oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia 2016 r. (poz. 1159)  i wejdzie w życie po upływie 14 dni.  Powodem nowelizacji […]

Grunty rolne – wpis hipoteki

Iwo Fisz        20 czerwca 2016        9 komentarzy

Dziś piszę z Zielonej Góry, gdzie prowadzę szkolenie z nowych regulacji dotyczących gruntów rolnych. Poniżej zdjęcie ok. 800-letniego cisu przy ul. Kopernika w Zielonej Górze, który jest pomnikiem przyrody. Nowa ustawa dodała przepis art. 68 ust. 2a w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z […]

Grunty rolne – prawo pierwokupu ANR

Iwo Fisz        16 maja 2016        53 komentarze

Piszę właśnie ze Szczecina, gdzie prowadzę dziś szkolenie dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Z tej okazji, dzisiejszy wpis dotyczy prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu przysługuje ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych, jeśli z takiego prawa nie skorzystał dzierżawca lub gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu. W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia ustawy, prawo pierwokupu […]

Grunty rolne – obowiązki nabywcy nieruchomości

Iwo Fisz        13 maja 2016        62 komentarze

Dotychczasowe wpisy o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego poświęcałem głównie możliwości nabycia nieruchomości rolnej. Nabycie nieruchomości to jednak nie koniec problemów związanych z tą ustawą. Ustawa przewiduje poważne obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat […]