plan zagospodarowania

Memento mori

Iwo Fisz        30 lipca 2013        7 komentarzy

Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zabudowy a wprowadzenie planu miejscowego

Iwo Fisz        08 maja 2013        127 komentarzy

Wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze powoduje wygaśnięcie warunków zabudowy.

Toruński magistrat opracowuje Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – interpretacja

Iwo Fisz        22 lutego 2013        Komentarze (0)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości – przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie roku temu. Wykładnia pojęć, którymi posługuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potrafi przesądzić np. o tym, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze. Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykładnia terminów użytych […]

Czy można umówić się z gminą co do treści planu miejscowego?

Iwo Fisz        14 lutego 2013        3 komentarze

Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że niedopuszczalne jest zobowiązanie gminy w umowie do wprowadzenia planu miejscowego o określonej treści.