renta planistyczna

Renta planistyczna – wymierzenie opłaty wobec członków zarządu

Iwo Fisz        20 marca 2013        4 komentarze

Niedopuszczalne jest wymierzenie renty planistycznej wobec reprezentantów strony postępowania.

Renta planistyczna – kto płaci?

Iwo Fisz        18 marca 2013        3 komentarze

Renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, która została zbyta. W praktyce, okazuje się, że ustalenie, kto zbył nieruchomość, nie zawsze jest takie proste. Co ciekawe, za taką sytuację nie zawsze należy winić organ. Zdarza się bowiem, że umowa w formie aktu notarialnego, na podstawie której zbyto nieruchomość, zawiera wewnętrznie sprzeczne postanowienia. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce […]

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną. Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości: Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego […]

Renta planistyczna – jak bronić się przed odsetkami

Iwo Fisz        27 lutego 2013        4 komentarze

Renta planistyczna — jak bronić się przed odsetkami

819.000 zł renty planistycznej

Iwo Fisz        08 lutego 2013        2 komentarze

Na portalu zagłębia miedziowego przeczytałem o rekordowej – zdaniem autora artykułu – rencie planistycznej. Wysokość tej renty planistycznej to 819.000 zł i – co ważniejsze – została ona zapłacona. Kwota rzeczywiście niebagatelna, ale do rekordowej jej daleko. W orzecznictwie pojawiają się sprawy dotyczące decyzji wymierzających rentę planistyczną o wysokości ponad 1.000.000 zł, a co dopiero porównywać […]