renta planistyczna

Renta planistyczna a cena sprzedaży nieruchomości

Iwo Fisz        21 stycznia 2013        Komentarze (0)

Pisałem już kiedyś  o tym, że wymierzenie renty planistycznej jest zależne od wzrostu wartości nieruchomości, a nie od możliwości jej zabudowy. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości następuje na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Rentę planistyczną można wymierzyć wtedy, gdy następuje zbycie nieruchomości po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powstaje pytanie, jakie znaczenie dla […]

Renta planistyczna – odsetki i termin płatności

Iwo Fisz        09 stycznia 2013        12 komentarzy

Decyzja o nałożeniu renty planistycznej nie może obejmować takich kwestii, jako termin płatności renty planistycznej i odsetki.

Renta planistyczna bez odsetek

Iwo Fisz        21 lipca 2012        3 komentarze

Zdaniem NSA, przepisy dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

Renta planistyczna nie zależy od możliwości zabudowy działki

Iwo Fisz        14 lutego 2012        Komentarze (1)

Renta planistyczna nie zależy od możliwości zabudowy działki