Decyzja administracyjna nie na piśmie?

Iwo Fisz        26 maja 2011        Komentarze (1)

Wszyscy przywykli do tego, że decyzje administracyjne mają formę pisemną. Nic w tym dziwnego, skoro K.p.a. wymienia wśród zasad postępowania zasadę pisemności (art. 14 K.p.a.).

Czasem jednak decyzje mogą być wydawane w innej postaci – np. ogłaszane są ustnie.

Przykład takiej sytuacji można znaleźć w przypadku zgromadzeń publicznych. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. o Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)  stanowi, że:

Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.

Decyzja zatem istnieje od momentu jej ogłoszenia. Z tym samym momentem jest też wykonalna, bo jest opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Doręczenie decyzji na piśmie potwierdza treść tego, co ogłoszono.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

temelin Czerwiec 7, 2011 o 01:22

Super, a co jeśli ktoś brał udział w zgromadzeniu, a nie usłyszał ogłoszenia ? Jakieś domniemania można przyjąć ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: