Dotacje unijne: koszty postępowania kasacyjnego

Iwo Fisz        09 czerwca 2011        Komentarze (0)

W sprawach przed WSA ze skargi na rozstrzygnięcia w sprawie oceny wniosku składanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wiele skarg jest pozostawianych bez rozpatrzenia. W przypadku zaskarżenia takiego wyroku skargą kasacyjną do NSA i uwzględniania skargi, skarżący, mimo wygranej, nie otrzymuje kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.

Dlaczego?

Odpowiedź zawiera art. 203 pkt 1 P.p.s.a., który stanowi, że:

Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego: od organu – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę

Wyrok sądu pierwszej instancji, mimo, że był niekorzystny dla ubiegającego się dofinansowanie, nie był wyrokiem oddającym skargę – w konsekwencji, zwycięstwo przed NSA nie wiąże się z przyznaniem kosztów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: