Druga decyzja o opłacie adiacenckiej

Iwo Fisz        09 października 2013        2 komentarze

Spotkałem się niedawno z ciekawą sytuacją w postępowaniu, gdzie przedmiotem była opłata adiacencka.

Organ ustalił opłatę adiacencką związaną ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek stworzenia możliwości podłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Strona nie zaskarżyła tej decyzji i stała się ona ostateczna.

Po niedługim czasie, organ stwierdził, że pomylił się w wyliczeniu wysokości opłaty adiacenckiej i chciałby ustalić ją w innej wysokości – ok. połowę niższej. W pierwszej decyzji nie uwzględniono bowiem nakładów właściciela.

Organ wydał więc nową decyzję i ustalił opłatę z tego samego tytułu w niższej kwocie.

Takie postępowanie jest nieprawidłowe. W sprawie rozstrzygniętej już decyzją ostateczną nie można wydać kolejnej decyzji. Decyzja taka dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.).

Prawidłowe byłoby zatem wznowienie z urzędu postępowania zakończonego wydaniem pierwszej decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.) i wydanie – w następstwie wznowienia – rozstrzygnięcia merytorycznego. Nieprawidłowe jest natomiast wydawanie ponownie decyzji w sprawie już rozstrzygniętej decyzją ostateczną.

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel Październik 15, 2013 o 08:36

A czy nie można było zrobić tego na podstawie art. 154 kpa?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Październik 15, 2013 o 08:52

Nie można. Przepisy art. 154 i 155 k.p.a. służą do zmiany decyzji ostatecznych, które są prawidłowe. Nie można „naprawiać” wad z art. 145 i 156 k.p.a. poprzez zmianę decyzji na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: