Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – interpretacja

Iwo Fisz        22 lutego 2013        Komentarze (0)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości – przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie roku temu.

Wykładnia pojęć, którymi posługuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potrafi przesądzić np. o tym, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze.

Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykładnia terminów użytych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być dokonywana w oparciu o słownikowe znaczenie tych słów.

Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niektóre pojęcia mogą mieć definicje legalne. Zazwyczaj umieszczane są one we wstępnych przepisach uchwały wprowadzającej plan miejscowy.

Wykładnia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna uwzględniać też znaczenie pojęć, które nadał im ustawodawca. Gminny planista nie ma bowiem nieograniczonej możliwości tworzenia pojęć prawnych i ich definiowania.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: