Minimalna wysokość komina w decyzji WZ

Iwo Fisz        15 lutego 2012        Komentarze (0)

Jednym z problemów, które potrafią się pojawić przy decyzji o warunkach zabudowy jest określenie minimalnej wysokości komina w obiekcie, np. przy zmianie sposobu użytkowania obiektu z garażu czy budynku gospodarczego na przydomową kotłownię. Dlaczego minimalnej? Ponieważ w niskiej zabudowie dym z komina może być nawiewany na sąsiednie nieruchomości i uprzykrzać życie sąsiadom.

Pytanie brzmi, czy w decyzji o warunkach zabudowy można określić minimalną wysokość komina. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

Inaczej niż ma to miejsce przy inwestycjach wznoszeniem nowych obiektów budowlanych lub szeroko rozumianym powiększeniem obiektów istniejących, gdzie trzeba oceniać obszar analizowany pod kątem parametrów zabudowy, przy zmianie sposobu użytkowania organ jest w szczególności zobowiązany do ustalenia, czy planowany sposób użytkowania istniejącego obiektu budowlanego występuje w otoczeniu inwestycji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 339/09). Organ zatem bada, czy wykorzystanie budynku w postaci zorganizowania tam kotłowni występuje w sąsiedztwie, a nie porównuje wysokość okolicznych kominów.

Sama minimalna wysokość komina jest parametrem co do zasady wykraczającym poza zakres postępowania w sprawie warunków zabudowy. Tę kwestię będzie się regulować w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, ponieważ jest to następstwo norm wynikających z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy, zawierających szczegółowe normy techniczne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: