MPZP lub WZ jako warunki w umowie

Iwo Fisz        01 maja 2012        Komentarze (0)

Regulacje planistyczne często przesądzają o sensie całej inwestycji. W końcu, bez korzystnego dla inwestora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ, nie można mówić o szansach na rentowną inwestycję.

Z tego powodu, w umowach zmierzających do nabycie praw do gruntu, praktykuje się wprowadzanie klauzul powiązanych z zagospodarowaniem przestrzennym – np. że umowa przedwstępna zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że do dnia xx.xx.xxxx r. kupujący uzyska ostateczną decyzję o warunkach zabudowy zezwalającą na….

Taki zapis pozwala na przygotowywanie inwestycji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów inwestora – gdyby od razu kupił nieruchomość, nie wiedząc, co będzie mógł na niej zbudować, to przedsięwzięcie mogłoby zakończyć się fiaskiem.

Jako przykład – zapis z umowy dewelopera JW Construction Holding z VIS Investments z grupy funduszu Black Lion NFI, gdzie od wpływu regulacji planistycznych :

W związku z faktem, iż dla obszaru obejmującego Nieruchomość trwają prace związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZT) strony zgodnie ustaliły że, w przypadku jeżeli :

– w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wejdzie w życie MPZT lub nie zostanie wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy to cena ulegnie obniżeniu o kwotę 30.000.000 zł netto;

– w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. wejdzie w życie MPZT zawierający zapisy inne niż obecnie projektowane lub zostanie wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy przewidująca możliwość realizacji inwestycji o parametrach niższych niż 200.000 mkw. powierzchni użytkowej ( w tym 70% PU mieszkań) to cena ulegnie zmniejszeniu według proporcji 1 mkw. zmniejszenia powierzchni użytkowej cena ulega obniżeniu o 775 zł netto.

W przypadku gdyby w terminie do dnia 31 maja 2012 r. nie został uchwalony MPZT to Kupujący podejmie działania zmierzające do uzyskania decyzji o nowych warunkach zabudowy. Jako zabezpieczenie rozliczenia Ceny cześć obligacji wyemitowanych przez Spółkę w wysokości 30.000.000 zł zostanie zablokowana przez Bank do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia uchwalenia MPZT lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy”.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: