Nowelizacja k.p.a. od 1 czerwca 2017 r.

Iwo Fisz        09 maja 2017        15 komentarzy

27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Zmiany będę omawiał w kolejnych wpisach.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych i przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Z tego względu, nowelizacja wprowadza do k.p.a. instytucję milczącego załatwienia sprawy (znaną już np. w Prawie budowlanym w przypadku zgłoszenia robót).  Stosowanie tej instytucji będzie zależne jednak od regulacji w przepisach szczególnych.

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

  • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
  • nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Potwierdzeniem milczącego załatwienia sprawy ma być zaświadczenie wydane w formie postanowienia, które ma wskazywać istotne informacje o  milczącym załatwieniu sprawy.

Nowelizacja reguluje też kwestie możliwości uniknięcia milczącego załatwienia sprawy przez organ, precyzując, że dla skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wydania decyzji czy postanowienia, pismo to musi zostać nadane u operatora pocztowego, doręczone przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby bądź wprowadzone  do systemu teleinformatycznego, w określonym terminie. Kwestia ta wywoływała wiele wątpliwości w przypadku wnoszenia sprzeciwów od zgłoszenia robót na podstawie Prawa budowlanego.

Kolejne zmiany w k.p.a. będą opisywane w dalszych wpisach. Zapraszam do lektury!

Iwo Fisz

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Beata Maj 15, 2017 o 19:15

🙂

Odpowiedz

Adam Maj 26, 2017 o 11:42

Widzę, że zmiany w prawie administracyjnym są wręcz przerażająco częste. Trzeba non-stop trzymać rękę na pulsie żeby nie zostać w tyle.

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 7, 2017 o 12:07

Mam pytanie,
nowe KPA przewiduje możliwość odstąpienia od odwołania po zapoznaniu się z decyzją, co powoduje przyspieszenie uprawomocnienia decyzji. Czy przyspieszenie wydania prawomocnej decyzji jest związane z jakimiś oplatami?

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 18:10

Wydaje mi się ze nie, pierwsze slysze, nie wiąże sie to z zadnymi opłatami tylko dostarczeniem oswiadczen stron o nieodwolywaniu sie od decyzji

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 7, 2017 o 19:38

Właśnie się nad tym zastanawiam. Bo w ustawie o oplacie skarbowej jest, że decyzje są płatne 10 zł poza tymi wymienionymi w załączniku. A takowej w załączniku nie ma

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 20:31

Decyzje tak, niektóre sa płatne, ale Pani pyta o uprawomocnienie decyzji, nigdy nie pobieralam opłaty za uprawomocnienie, czy bedzie ono w normalnym 14 dniowym terminie czy przyspieszonym

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 8, 2017 o 07:49

Też mi się tak wydaje. Ale mój kierownik mówił, że kiedys dziewczyny przyspieszały prawomocnosc decyzji i była perzy tym opłata 10 zł.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 9, 2017 o 08:54

Pismo z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie podlega opłacie. Jeśli już, to zastanowiłbym się nad opłatą za zaświadczenie o tym, że decyzja jest ostateczna (zakładając, że to jest zaświadczenie i że w ogóle takie zaświadczenie należy wydawać).

Odpowiedz

Beata Czerwiec 9, 2017 o 21:41

Jestem tego samego zdania. Podzielam opinię. Zaswiadczenie tak, płatne. Samo uprawomocnienie nie.

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 20:36

Jutro zapoznam sie bardziej z tematem, bo juz sama mam watpliwosci teraz 🙂

Odpowiedz

Beata Czerwiec 9, 2017 o 22:03

A ja jesli mozna mam pytanie odnośnie zmiany decyzji WZ, robię całe postępowanie zgodnie z kpa, dodatkowo oswiadczenia stron o wyrazeniu zgody na zmianę. I tu pytanie, czy w dniu złożenia wniosku o zmianę juz inwestor musi miec te oswiadczenia ? Przeciez nie zna wszystkich stron postepowania. Wzywam do uzupełnienia czy sama występuje do stron o zgodę? Bo jak narazie sama wysylam pisma z projektem zmiany decyzji o wyrazenie stanowiska w ciagu 7 dni. Inwestora interes zeby doniesli podpisane oswiadczenia. czy dobrze robię?

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 10, 2017 o 19:13

strony mogą wnieść oświadczenie, dopiero po zapoznaniu się z decyzją. data oświadczenia musi być po dacie wydania decyzji. przeciez nie wiedzą jaką decyzję im wydasz. w ciemno się mają zgadzać?
gdzieś właśnie czytałam, że oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania strona może wnieść, dopiero po otrzymaniu decyzji. nie przed

Odpowiedz

Beata Czerwiec 11, 2017 o 22:04

No tak, to oczywiste, tylko ja pytam o postepowanie o zmiane decyzji wz, nie o odwolywanie sie czy uprawomocnienie. Wniosek inwestora o zmiane decyzji. Zupelnie nowe postępowanie

Odpowiedz

Beata Czerwiec 12, 2017 o 11:21

Tylko ja pytam o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 13, 2017 o 15:40

Niezbędna zgoda stron (art. 155 k.p.a.) jest wymogiem dla zmiany decyzji, a nie wymogiem formalnym wniosku – jej brak powoduje wydanie decyzji odmownej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: