Nowelizacja k.p.a. – uprzedzenie o możliwości wydania decyzji negatywnej

Iwo Fisz        13 czerwca 2017        2 komentarze

Przepisy nowelizujące k.p.a. od 1 czerwca 2017 r. wprowadziły nową instytucję, która ma na celu wyeliminowanie wydawania niepotrzebnych decyzji negatywnych. W uproszczeniu, przed wydaniem decyzji organ musi wskazać te przesłanki zależne od strony, które nie zostały  spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Regulacja ta dotyczy tylko postępowań wszczętych na wniosek, czyli (w pewnym uproszczeniu) korzystnych dla strony – np. zmierzających do przyznania lub potwierdzenia uprawnień. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek.

Praktycznym problemem stosowania nowego art. 79a k.p.a. będzie każdorazowe ustalenie które przesłanki wydania decyzji są zależne od strony. Niewątpliwie, taki charakter będzie miało wykazanie sytuacji osobistej i majątkowej strony, przykładowo w postępowaniu zmierzającym do przyznania stronie ulgi w wykonaniu obowiązku. Ocena tych przesłanek będzie musiała następować w każdej kategorii spraw wszczętych na wniosek – co nie zawsze będzie proste.

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Franek Lipiec 12, 2017 o 14:20

Według Pana jest to dobre rozwiązanie czy nie? Bo nie wiem jak się do tego odnieść…

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 30, 2017 o 15:06

Dyskusyjne. Ocena dowodów przed wydaniem decyzji to dość mocny wyłom w dotychczasowym kształcie postępowania administracyjnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: