Ochrona gruntów leśnych w miastach

Iwo Fisz        19 lutego 2018        Komentarze (1)

Jestem dziś w Gdańsku, gdzie prowadzę szkolenie pt. „Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej”. To dobra okazja, aby zrobić wpis o tej ustawie – a dokładniej o jej stosowaniu na terenie miast. Uczestnikami są głównie pracownicy samorządowi.

Przepis art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje, że przepisów rozdziału 2 tej ustawy, dotyczących ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Brak jest regulacji, która wyłączałaby stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do położonych w miastach gruntów leśnych. Oznacza to, że te grunty podlegają ochronie, na podstawie przepisów ustawy, tak samo, jak grunty położone poza miastami.

W konsekwencji, przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne wymaga wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego takie zapisy. Jego wprowadzenie wymaga zgody marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Iwo Fisz

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Paweł Luty 19, 2018 o 11:16

Wg mnie całkiem dobrze że jest to na tyle kłopotliwe. Przynajmniej mniej osób podejmuję decyzję o zmianie zagospodarowania fragmentu lasu który należy do nich 😉

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: