Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        18 stycznia 2013        Komentarze (0)

Kilka razy wspominałem już o tym, jak ważne jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Nie napisałem jednak jakie skutki wywiera odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie udziału wyspecjalizowanych organów administracji publicznej. W ten sposób organy wyspecjalizowane mogą dokonać oceny zgodności projektu z przepisami prawa, które leżą w zakresie ich właściwości.

Uzgodnienie ma charakter wiążący dla organu prowadzącego postępowanie „główne”. Oznacza to, że odmowa uzgodnienia przesądza o tym, że projekt decyzji nie jest zgodny z przepisami objętymi kognicją organu uzgadniającego. W konsekwencji, każda odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy musi oznaczać odmowę ustalenia warunków zabudowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: