Pieczęć urzędowa

Iwo Fisz        23 maja 2011        9 komentarzy

W różnych przepisach (np. art. 27 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) pojawia się pojęcie pieczęci urzędowych. Co to takiego? Czy to zwykła pieczątka urzędu?

Otóż nie. Pieczęcie urzędowe mają regulację ustawową, zawartą w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. Nr 7, poz. 18 z późn. zm.). Jest to zatem:

metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci.

Nieco inaczej prezentują się pieczęcie używane przez jednostki samorządu terytorialnego:

Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.

Innymi słowy: pieczątkę może mieć każdy, a pieczęć – tylko ten, komu pozwalają na to przepisy.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Maj 23, 2011 o 17:30

OK, problem zupełnie od czapy,ale możliwy:

Pieczęć wykonano z plastiku bądź gumy, czym nie spełnia definicji z ustawy. Ja wiem, że każdy rozsądny człowiek powie, że po pierwsze to problem absurdalny,a po drugie nie do udowodnienia w praktyce, ale czy chociaż teoretycznie można próbować podważyć dokument nią opatrzony 😀 ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 23, 2011 o 21:15

Nie pomyślałem o tym. Braki tytułu wykonawczego są podstawą do wniesienia zarzutu – oczywiście z taką obroną się nie spotkałem, ale bardzo chciałby zobaczyć taką sytuację:).

Odpowiedz

temelin Maj 25, 2011 o 00:53

Ta, udowodnij to w sądzie… 😀 Ale jestem w stanie wyobrazić sobie taką akcję 😀

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 25, 2011 o 21:54

No w sądzie to byłby problem – ale w postępowaniu administracyjnym to organ musiałby to badać. I zastanawianie się, którą pieczęć odbito akurat na tym tytule… :).

Odpowiedz

temelin Maj 26, 2011 o 05:50

CSI: Urzędowe zagadki Chrubieszowa 😀

Odpowiedz

temelin Maj 23, 2011 o 17:31

BTW muszę powiedzieć w tym miejscu, iż bardzo mi się podoba przycisk „opublikuj komentarz”. Kiedy tu coś piszę, to dzięki niemu czuję się jak jakiś Marek albo inny Radwański 😀

Odpowiedz

Praktykant Grudzień 12, 2012 o 22:16

Wybaczcie, musiałem: Hrubieszowa. Nie Chrubieszowa.

Odpowiedz

Roman Sokołowski Sierpień 31, 2013 o 21:16

A ja bym to widział zupełnie inaczej. Posługiwać się można
,, wizerunkiem orła ” ale na wyprodukowanie jego nikt nie wystawi
faktury VAT , albowiem Ustawa o godle RP tego zabrania .
__________________________________ z uszanowaniem roman s. ___

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 31, 2013 o 21:55

O wystawienie faktury VAT bym się akurat nie martwił, bo to kwestia wtórna wobec zawarcia umowy i jej wykonania. Nawiasem mówiąc, pieczęć urzędowa gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może zawierać herb gminy, powiatu lub województwa zamiast wizerunku orła.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: