Prawo budowlane: budowa blaszanego garażu

Iwo Fisz        13 czerwca 2011        Komentarze (1)

Czym jest, z punktu widzenia prawa budowlanego, blaszany garaż? Otóż jest to tymczasowy obiekt budowlany (art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego), czyli:

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Powstaje pytanie, czy budowa takiego garażu wymaga pozwolenia na budowę? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – co do zasady tak, ale są wyjątki.

Mianowicie, nie wymaga pozwolenia na budowę budowa:

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego)

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 24 Prawa budowlanego)

tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel (art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego)

Spełnienie któregoś z powyższych kryteriów pozwala na uniknięcie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba jednak pamiętać, że budowa obiektów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego wymaga zgłoszenia!

Wniosek: budowa blaszanego garażu wymaga pozwolenia na budowę, chyba, że zachodzi któryś z 3 powyższych wyjątków.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Dopler Czerwiec 16, 2014 o 09:03

Bardzo przydatne informacje. Myślę, że w kwestiach budowania czegokolwiek na swojej posesji, lepiej jest dokładnie zapoznać się w temacie prawnej czy mogę, czy nie mogę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: