Projekt standardu dla wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych

Iwo Fisz        11 lipca 2012        Komentarze (0)

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przedstawiła  projekt specjalistycznego standardu wyceny dla odszkodowań i wynagrodzeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych w miejscowych planach zagospodarowania i w decyzjach o warunkach zabudowy.

Będę zajmował się tym tematem w kolejnych wpisach, a jeszcze więcej na ten temat przeczytasz na blogu Przesył-energii.pl. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem, którzy pojawia się na pierwszy rzut oka.

Standard wyceny ma być stosowany m.in. dla:

określania obniżenia wartości nieruchomości powstałego na skutek wprowadzenia lokalizacji urządzenia przesyłowego lub dystrybucyjnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy dla w/w urządzeń.

Tu pojawia się problem – na ile obniżenie wartości nieruchomości jest skutkiem wprowadzenia MPZP lub wydania decyzji WZ, a na ile jest to skutek lokalizacji urządzeń?

W sytuacji, gdy na nieruchomości są już urządzenia, a potem wchodzi w życie plan miejscowy, który zawiera postanowienia o pasach ochronnych dla tych urządzeń, może to nie mieć żadnego nawet wpływu na wartość działki. W stosunku do urządzeń właściciel może nie mieć nawet roszczenia o ich usunięcie (czytaj więcej tutaj). Obniżenie wartości nieruchomości wynika z posadowienia urządzeń i ich eksploatacji.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku urządzeń projektowanych – wtedy wydaje się, że to wprowadzenie MPZP powoduje obniżenie wartości nieruchomości, jako że urządzenia mogą nigdy nie powstać, a właściciel doznaje ograniczeń wynikających z zapisów planu miejscowego dla pasa technologicznego.

Zachęcam Cię do wypowiedzenia się w tej sprawie w wątku, który utworzyłem na portalu urbanistyka.info. Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: