Przeniesienie decyzji lokalizacyjnej

Iwo Fisz        28 marca 2013        8 komentarzy

Pisałem już kilka razy, że przeniesienie warunków zabudowy jest szybkim i wygodnym sposobem na skorzystanie z warunków zabudowy, które wydano na rzecz innej osoby.Przeniesienie decyzji pozwala na uniknięcie ponownego ustalania warunków zabudowy, a każdy inwestor musi liczy się z tym, ile trwa wydanie warunków zabudowy.

Dla inwestycji celu publicznego wydaje się nie decyzję o warunkach zabudowy, ale decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Czy taką decyzję można przenieść?

Odpowiedź brzmi nie. Jest to nieco zaskakujące, skoro w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej przewidziane są rozmaite ułatwienia w stosunku do ogólnych zasad postępowania. 

Ustawa nie zawiera przepisu, który pozwalałby na przeniesienie decyzji lokalizacyjnej. Nie można również stosować analogicznie przepisu pozwalającego na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, bo systematyka ustawy jest taka, że to przepisy o decyzji lokalizacyjnej stosuje się do warunków zabudowy, a nie odwrotnie.

Iwo Fisz

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Dziwota Maj 5, 2013 o 23:31

Hmm. Można się zastanowić nad quasi przeniesieniem decyzji, poprzez jej zmianię. Tzn.”stary właściciel A” i „nowy właściciel B” składają wspólny, zgodny wniosek w sprawie zmiany decyzji o ULICP w zakresie inwestora z „A” na „B”. Organ wszyna post,epowanie, zawiadamia strony postępowania, publikuje obwieszczenia i po upływie ustatwowych terminów zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego i wydaje decyzję o zmianie decyzji w zakresie inwestora z „A” na „B”.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Maj 6, 2013 o 09:03

Oczywiście, można w ten sposób podejść do problemu (oczywiście przy założeniu, że generalnie zmiana strony, na rzecz której wydano decyzję, jest dopuszczalna w trybie art. 155 k.p.a.) – ale nadal oznacza to, że trzeba prowadzić postępowanie wobec wszystkich stron, a nie tylko tych między którymi ma dojść do przeniesienia decyzji. Nie będzie zatem tak dogodnego trybu jak przy warunkach zabudowy czy pozwoleniu na budowę.

Odpowiedz

skam Maj 23, 2013 o 09:34

Obawiam się, że obejście niedopuszczalności przeniesienia decyzji celu publicznego poprzez zmianę jej podmiotu w trybie art. 155 kpa, należy również uznać za niedopuszczalne.
por: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiana-podmiotu-decyzji-lokalizacji-celu-publicznego

Jestem jednak zdania, że przeniesienie decyzji celu publicznego powinno być dozwolone, a brak takiego zapisu w ustawie to jedynie błąd ustawodawcy. No ale takie jest prawo, więc trzeba je w stosować w takim kształcie, w jakim obowiązuje.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 23, 2013 o 09:42

Dlatego napisałem, że oczywiście art. 155 k.p.a. może stanowić rozwiązanie przy założeniu, że generalnie zmiana strony, na rzecz której wydano decyzję, jest dopuszczalna w tym trybie. Mam wrażenie, że ostatnie orzecznictwo NSA raczej skłania się za dopuszczalnością zmiany decyzji w ten sposób, choć można mieć wątpliwości co do prawidłowości takiej wykładni.

Zgadzam się natomiast w całości, że ustawa powinna przewidywać możliwość przeniesienia tej decyzji – korzystanie z trybu z art. 155 k.p.a. jest nieporównywalnie dłuższe i bardziej kłopotliwe dla inwestora.

Odpowiedz

Grzegorz Dziwota Maj 6, 2013 o 13:22

Ale i tak potrwa to szybciej niż całe kompletne postepowanie ze sporządzeniem projektu decyzji, uzgodnienieniami itp.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Lipiec 4, 2016 o 22:01

Interesuje mnie Pana zdanie na temat dopuszczalności przeniesienia pozwolenia na budowę dla inwestycji celu publicznego dla których uzyskania wymagane jest spełnienie zarówno kryterium przedmiotowego jak i podmiotowego czyli : państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych na rzecz podmiotów, które nie posiadają statusu instytucji publicznych ? 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:41

Przyznam, że nie spotkałem się w praktyce z takim problemem – czy to problem w jakieś aktualnie prowadzonym postępowaniu administracyjnym?

Odpowiedz

Krzysztof Wrzesień 28, 2016 o 21:17

W zasadzie to rozważania teoretyczne częściowo zainspirowane poradą poniżej ale wydaje się, że z formalnoprawnego punktu widzenia nie powinno być przeszkód – tylko czy podmiot publiczny uprawniony do uzyskania takiej decyzji zdecydował by się ją przenieść …

http://www.rp.pl/artykul/863298-Pozwolenie-na-budowe-mozna-sprzedac-wraz-z-gruntem.html#ap-3

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: