Renta planistyczna bez odsetek

Iwo Fisz        21 lipca 2012        3 komentarze

21 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie II OSK 606/11 z następującą tezą:

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

Orzeczenie to jest wyrazem szerzej prezentowanego w orzecznictwie NSA poglądu o niestosowaniu do renty planistycznej przepisów Ordynacji podatkowej. Problem w tym, że Ordynacja podatkowa znacznie lepiej pasuje do orzekania w sprawach opłat niż K.p.a.

Więcej na temat stosowania Ordynacji podatkowej do należności niepodatkowych przeczytasz w artykule pt. „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, autorstwa dr. Tomasza Brzezickiego i mojego, który ukaże się w najbliższym numerze pisma „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych„.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: