Renta planistyczna – kto płaci?

Iwo Fisz        18 marca 2013        3 komentarze

Renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, która została zbyta.

W praktyce, okazuje się, że ustalenie, kto zbył nieruchomość, nie zawsze jest takie proste. Co ciekawe, za taką sytuację nie zawsze należy winić organ.

Zdarza się bowiem, że umowa w formie aktu notarialnego, na podstawie której zbyto nieruchomość, zawiera wewnętrznie sprzeczne postanowienia. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce w sprawie rozpoznanej przez WSA w Krakowie pod sygnaturą II SA/Kr 1790/11.

Powyższa niespójność aktu notarialnego nie uchyla obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, który spoczywa na organach administracyjnych. Co najważniejsze, z punktu widzenia strony, która ma zostać obciążona rentą planistyczną – w takim przypadku decyzja wymierzająca rentę planistyczną jest wadliwa i zasługuje na uchylenie przez WSA…

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna Lipiec 31, 2017 o 07:57

Witam, mam pytanie dotyczące rent planistycznych. Czy Matka darując działkę synowi musi zapłacić rentę planistyczną?

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 30, 2017 o 15:43

Darowizna między osobami bliskimi jest od wielu lat postrzegana w orzecznictwie jako niepowodująca obowiązku uiszczenia renty planistycznej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: