Urządzenia fotowoltaiczne jako urządzenia infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        29 stycznia 2018        Komentarze (1)

Na skutek wprowadzenia ustawy antywiatrakowej, część inwestorów z branży OZE zaczęło interesować się projektami w zakresie urządzeń fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania prądu zasadniczo wiąże się z mniejszymi problemami środowiskowymi oraz z mniejszym sprzeciwem lokalnej społeczności wobec inwestycji.

Problemem jest jednak uzyskanie warunków zabudowy dla takiego przedsięwzięcia. Wynika to z klasyfikowania urządzeń fotowoltaicznych jako zabudowy przemysłowej, co jest istotnym problemem przy spełnieniu wymogu dobrego sąsiedztwa. Było to spowodowane pomocniczym sięganiem do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Od tego poglądu odszedł jednak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2017 r. w sprawie II OSK 158/16, gdzie przyjęto, że urządzenia fotowoltaiczne powinny być uznawane za urządzenia infrastruktury technicznej, które nie wymagają spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa (art. 61 ust. 3 u.p.z.p.).

NSA przyjął, że konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej i dynamicznej, uwzględniającej okoliczność, że następuje ewolucja techniczna i technologiczna urządzeń elektrycznych i coraz większy procent energii jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych. Skoro elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej, to nie ma podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej.

Wyrok ten jest niewątpliwie korzystny dla inwestorów i może przyczynić się do ułatwienia procesu inwestowania w odnawialne źródła energii w zakresie fotowoltaiki.

Iwo Fisz

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Jolanta Luty 9, 2018 o 22:30

Od kilku lat eksploatuję panele fotowoltaiczne i musze stwierdzić ze smutkiem że w naszym klimacie są niestety nieoplacalne w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: