Uzgodnienie projektu decyzji WZ

Iwo Fisz        18 czerwca 2012        21 komentarzy

Przy wydawaniu decyzji WZ, ustawodawca przewidział współdziałanie organów administracyjnych. Projekt decyzji o warunkach zabudowy podlega uzgodnieniu z szeregiem innych organów: np. właściwym zarządcą drogi, dyrektorem parku narodowego czy wojewódzkim konserwatorem zabytków – zależnie od tego, o jaką nieruchomość chodzi.

Uzgodnienie następuje poprzez wydanie postanowienia lub w tzw. trybie milczącym – to znaczy, że organ, który dokonuje uzgodnienia, albo wydaje postanowienie w przedmiocie uzgodnienia (pozytywne lub negatywne) albo nie robi nic. W takiej sytuacji, z woli ustawodawcy, uznaje się, że dokonano uzgodnienia, jeśli organ uzgadniający nie zajmie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

Przy uzgodnieniu projektu warunków zabudowy stosuje się odpowiednio art. 106 K.p.a., z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Postępowanie uzgodnieniowe, mimo, że ma charakter uboczny wobec postępowania głównego, ma bardzo istotny charakter i może przesądzić o wyniku sprawy. Postanowienie w przedmiocie uzgodnienia wiąże organ, który ma wydać warunki zabudowy. Odmowa uzgodnienia oznacza zatem w konsekwencji  odmowę ustalenia warunków zabudowy.

Iwo Fisz

{ 19 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ela Czerwiec 4, 2013 o 14:25

No chyba jednak nie wiąże…
II OSK 1021/11 wyrok NSA W-wa 2012-10-04
LEX nr 1234108
Organ orzekający o warunkach zabudowy (art. 60 ust. 1 u.p.z.p.) jest związany ostatecznym postanowieniem o odmowie uzgodnienia. Organ ten nie narusza prawa, nie zawieszając postępowania toczącego się na podstawie art. 60 ust. 1 u.p.z.p., do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na postanowienie o odmowie uzgodnienia, bowiem nie musi oczekiwać na prawomocność ostatecznego postanowienia uzgodnieniowego.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 4, 2013 o 14:33

Pani Elu, pierwsze zdanie cytatu świadczy jednak o tym, że wiążę :). W tym przypadku chodziło o postanowienie, które było ostatecznie (zatem wiązało organ), ale zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. NSA potwierdził, że takie postanowienie o uzgodnieniu jest wiążące i że organ prowadzący postępowanie nie musi go zawieszać do czasu rozpoznania sprawy przed sądem administracyjnym.

Odpowiedz

Terka Sierpień 24, 2013 o 08:43

Czy potrzebne sa uzgodnienia- jesli wjazd na działkę jest z drogi gminnej, działka nie należy do Natura 2000 ani też nie sprawuje nad nia pieczy konserwator zabytków. To czy Gmina z kims to jeszcze uzgadnia? Pytam, bo nie wiem ile bede na decyzję czekać- na sam project czekam juz miesiąc.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Sierpień 24, 2013 o 09:34

Terka – zarządcą drogi gminnej jest wójt/burmistrz/prezydent miasta (art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych). Uzgodnienia dokonuje się z innym organem; w przypadku, gdy do uzgodnienia właściwy byłby organ prowadzący postępowanie, to nie dokonuje się go.

Odpowiedz

Terka Sierpień 25, 2013 o 22:38

Rozumiem, ale Pani w Urzędzie Gminy powiedziała, że na decyzję będę czekać trzy miesiace bo wysyłają ja do Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowskiego ?) do uzgodnienia. Mam na myśli wszelkie uzgodnienia, nie tylko w sprawie drogi.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Sierpień 26, 2013 o 07:19

Terka – termin na uzgodnienie to 2 tygodnie od otrzymania przez organ uzgadniający projektu decyzji. W przypadku milczenia tego organu, uważa się, że dokonano uzgodnienia.

Odpowiedz

Paweł Styczeń 23, 2015 o 00:27

Mam pytanie na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi przekopując godzinami stosy forumowych dyskusji. Czy jeśli uzgodnienie projektu decyzji zostanie wydane pozytywnie to czy mogę domniemywać, że na pewno w konsekwencji otrzymam warunki zabudowy ? Jest to jednoznaczne czy jest możliwość, że mimo wszystko warunki zabudowy nie zostaną wydane. Sprzedawca działki naciska aby z pewnych względów (potrzebuje gotówki) transakcję sfinalizować notarialnie po otrzymaniu potwierdzenia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji. Nie może czekać na wydanie warunków zabudowy.

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 23, 2015 o 09:14

Nie – wnioskodawca może przecież np. cofnąć wniosek, co doprowadzi do umorzenia postępowania.

Odpowiedz

Paweł Styczeń 23, 2015 o 17:30

Wnioskodawcą jest sprzedawca. Jakoś nie przychodzi mi do głowy powód dla którego miałby cofnąć wniosek. Czy ma Pan pomysł dlaczego miałby to zrobić ? Czy oprócz tego są jeszcze inne powody przez które WZ mogłyby zostać nie wydane ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 24, 2015 o 11:05

Przyczyn negatywnego zakończenia sprawy może być wiele – zmiana projektu, zmiana żądania wniosku przez wnioskodawcę, odwołanie złożone przez inną stroną i odmienna ocena przez organ odwoławczy itp. Proszę zachować daleko idącą ostrożność. Jeśli jest Pan przekonany o nabyciu nieruchomości przed ostatecznymi warunkami zabudowy, to warto zadbać o odpowiednie klauzule umowne zabezpieczające Pana interesy.

Odpowiedz

Paweł Styczeń 24, 2015 o 11:18

Odnośnie klauzuli może mnie Pan konkretnie naprowadzić ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to spisana kara umowna w akcie notarialnym którą musiałby zapłacić sprzedający jeśli w przeciągu określonego czasu nie dostałbym jednak WZ. W akcie notarialnym nie można chyba zapisać, że sprzedaż zostanie unieważniona a pieniądze zwrócone jeśli nie dostanę w określonym czasie WZ ? Czy się mylę ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 24, 2015 o 12:19

Panie Pawle, omawianie poszczególnych zapisów umownych wykracza poza ramy komentarzy na blogu. Jeśli jest Pan zainteresowany, to zapraszam do kontaktu przez formularz po prawej stronie.

Odpowiedz

Milosz Luty 7, 2017 o 15:35

Witam!
Dostałem odmowę na warunki zabudowy domu jednorodzinnego przez urząd Miasta, ze względu że jest to historyczny obszar urbanistyczny, który podlega pod konserwatora zabytków. Konserwator zabytków nie zgodził się na postawienie małego parterowego domku mieszkalnego. Mianowicie mam pytanie czy budynek gospodarczy, który znajduje się na tej działce mógłbym przekształcić na użytkowy i zamieszkać w nim, czy konserwator zabytków nie pozwoli na przekształcenie tego budynku tak jak niepozwolił na wybudowanie domu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 10, 2017 o 15:04

W celu odpowiedzi na Pana pytanie, musiałby zapoznać się z uwarunkowaniami tej sprawy. Nie potrafię ocenić tego abstrakcyjnie.

Odpowiedz

Magdalena Luty 12, 2017 o 00:37

Witam, czy jeśli otrzymaliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy odmawiający wydanie decyzji, możemy na tym etapie zmodyfikować wniosek?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 14, 2017 o 11:45

Zasadniczo tak, przy czym zmiana ta musi mieścić się w granicach tej samej sprawy. Nie może ona polegać np. na żądaniu ustalenia warunków zabudowy dla innego obiektu na innej działce.

Odpowiedz

Grzesiek Kwiecień 11, 2017 o 13:53

Urząd gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy bez uzyskania wymaganego uzgodnienia konserwatora zabytków. Jest ona prawomocna. Dopiero na etapie pozwolenia na budowę starostwo wyłowiło błąd gminy. Czy taka decyzja jest nieważna?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 13, 2017 o 08:34

Nie. Brak uzgodnienia z innym organem, które było wymagane, jest podstawą dla wznowienia postępowani w oparciu o przepis art. 145 par. 1 pkt 6 k.p.a. Przesłanki dla wznowienia postępowania i dla stwierdzenia nieważności decyzji są rozłączne.

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 10, 2017 o 11:46

Witam,
czy gmina może wysłać wniosek o uzgodnienie do innego organu po zamknięciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. W moim przypadku gmina po zamknięciu postępowania wysłała wniosek o uzgodnienie do dyrekcji ochrony środowiska wskazując, że na na części obszaru nie objętego planowaną zabudową (ale ale objętego wspólna działką) mogą zamieszkiwać chronione gatunki zwierząt. Pomysł ten pojawił się w związku z pismem jednego z sąsiadów (w związku z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania), który w ten sposób chciał zablokować wydanie warunków. Z punktu widzenia sąsiedztwa warunki powinny być wydane. Czy ewentualna negatywna opinia z dyrekcji ochrony środowiska może spowodować odmowę uzyskania warunków. Przy okazji jeszcze pytanie, czy gmina może zawiesić zakończone postępowania, bo i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: