Uzgodnienie projektu WZ z zarządcą drogi

Iwo Fisz        02 lipca 2012        4 komentarze

W procedurze wydawania warunków zabudowy, jednym z centralnych punktów jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy – organ wydający decyzję WZ dokonuje uzgodnienie projektu decyzji, sporządzonego przez architekta lub urbanistę.

Jednym z najczęściej spotykanych uzgodnień jest uzgodnienie z zarządcą drogi, które jest obowiązkowe w przypadku obszarów przyległych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, są:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych,
  • zarząd województwa – dla dróg wojewódzkich,
  • zarząd powiatu – dla dróg powiatowych,
  • wójt/burmistrz/prezydent miasta – dla dróg gminnych.

W pierwszych trzech przypadkach, zarządcą drogi jest zatem inny organ, niż ten, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy. Wtedy następuje procedura, którą opisywałem w poprzednim wpisie.

W sytuacji, gdy teren jest położony przy drodze gminnej, zarządcą drogi, czyli organem uzgadniającym, jest wójt/burmistrz/prezydent miast – zatem ten sam organ, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy.

W takiej sytuacji nie stosuje się uzgodnienia. Co prawda ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyłącza wprost uzgodnienia w takiej sytuacji, to jednak należy przyjąć, że procedura uzgodnieniowa nie ma zastosowania z uwagi na treść przepisu art. 106 par. 1 K.p.a., który stanowi o tym, że wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, a taka sytuacja nie ma miejsca.

Iwo Fisz

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Barbara Wrzesień 19, 2014 o 12:54

Zastanawia mnie czy uzgodnienia są wykonywane „równolegle”, czy przeciwnie – urząd przystępuje do kolejnego uzgodnienia dopiero po otrzymaniu decyzji na wcześniejsze uzgodnienie (np. najpierw RDOŚ, potem dyrektor parku narodowego itp.). Jeżeli przepisy tego nie regulują, to działalność urzędnicza może się rozciągać niemal w nieskończoność.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 19, 2014 o 12:56

Organ zwraca się o uzgodnienia do wszystkich organów uzgadniających równocześnie.

Odpowiedz

Konrad Czerwiec 24, 2016 o 13:40

Witam,
czy w procedurze uzgodnieniowej termin 14 dniowy jest terminem nieprzekraczalnym? Kwestia – uzgodnienie pozytywnie / negatywne lub milcząca zgoda – czy jest możliwość wydłużenia terminu uzgodnienia i w jakiej formie może to zrobić organ uzgadniający?

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 11:29

Moim zdaniem termin jest nieprzekraczalny, w przypadku jego niedochowania następuję skutek milczącego uzgodnienia. Jeśli projekt nie nadaje się do uzgodnienia w aktualnym kształcie, to należy odmówić.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: