Użytkowanie wieczyste – nakłady

Iwo Fisz        04 listopada 2016        Komentarze (0)

W najnowszym kwartalniku Casus, wydawanym przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, ukazał się artykuł pt. Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, którego jestem współautorem.

Artykuł porusza problematykę możliwości zaliczenia nakładów, poczynionych przez użytkownika wieczystego:

  • na budowę urządzeń infrastruktury technicznej
  • wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu (przy czym muszą być to nakłady konieczne).

Przepisy u.g.n. pozwalają na uzyskanie przez użytkownika wieczystego preferencji w przypadku aktualizacji opłaty rocznej. Warto więc znać swoje uprawnienia w tym zakresie. Zapraszam do lektury pod tym adresem.

Iwo Fisz

pexels-photo

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/field-sky-nature-agriculture-7976/, licencja CC0

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: