Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o wydanie warunków zabudowy

Iwo Fisz        05 grudnia 2011        Komentarze (0)

Złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy. Dostałem wezwanie do uzupełnienia braków wniosku. Co mam teraz zrobić?

Każdemu zdarza się nie dołączyć jakiegoś dokumentu do wniosku. Jednak nie wszystko stracone. Organ powinien pozwolić Ci naprawić błąd. W przypadku braku dokumentu, który jest konieczny dla prowadzenia postępowania, trzeba wezwać do jego złożenia. W przeciwnym razie, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania oznacza, że organ w ogóle nie badał tego, czy możesz otrzymać decyzję pozytywną, czy nie. To etap oceny formalnej, po którym następuje ocena merytoryczna.

Jeśli chcesz, aby Twój wniosek został oceniony merytorycznie, musisz uzupełnić braki wniosku. W wezwaniu, które dostałeś jest podany termin do uzupełnienia braków. Pamiętaj, że musisz ten termin zachować! W przeciwnym razie organ pozostawi wniosek bez rozpoznania – tak samo, jakbyś w ogóle nie uzupełnił braków.

Co jeśli organ wymaga od Ciebie dostarczenia dokumentów, których nie ma prawa żądać? Przeczytasz o tym w kolejnych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: