Wyrok NSA z 20.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2085/11

Iwo Fisz        31 stycznia 2012        2 komentarze

W w jednym z poprzednich wpisów pisałem o interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio tą kwestią zajmował się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 2012 r., wydanym w sprawie o sygnaturze II OSK 2085/11.

Do wyroku nie sporządzono jeszcze uzasadnienia, ale z doniesień prasowych można się dowiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określenia zawarte w treści planu miejscowego, takie jak „ustala się”, „zaleca się stosowanie”, „zaleca się wprowadzenie”, „preferuje się” podlegają interpretacji – tak, aby można było je odczytywać jako normy prawne.  NSA stwierdził również, że w planie miejscowym nie można wprowadzić wyrażeń i regulacji na tyle precyzyjnych, aby ich wykładnia nie była konieczna.

Sam faktu użycia wyrażeń, które wymagają wykładni – o ile na drodze interpretacji można ustalić znaczenie zapisu w planie – nie może być powodem stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: