Zagospodarowanie przestrzenne: czy dla nieruchomości wydano warunki zabudowy?

Iwo Fisz        27 czerwca 2011        6 komentarzy

Przymierzając się do kupna nieruchomości gruntowej, o ile nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawsze warto  sprawdzić, czy dla tej nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. Pozwala to zorientować się, jakie są możliwości wykorzystania tej nieruchomości.

Jeśli zbywca orientuje się w sytuacji prawnej swojej nieruchomości – sprawa nie nastręcza problemu. Kłopoty pojawiają się, gdy  nie jest on w stanie udzielić takich informacji. Taki sam problem może wystąpić, gdy nabywa się własności nieruchomości w drodze dziedziczenia.

Nie oznacza to jednak, że zainteresowany nabywca jest bezradny i musi kupować „kota w worku”. Z pomocą może przyjść rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 64 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposób prowadzenia rejestru określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1385).

Treść rejestru pozwala sprawdzić, czy dla danej nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy, czy też nie.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Sylwester Kwiecień 12, 2013 o 14:23

W podanym rozporządzeniu nie znalazłem informacji czy organ prowadzący rejestr musi udostępnić go osobą zainteresowanym? oraz czy osoby zainteresowane mają wgląd w wydane decyzje o WZ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 12, 2013 o 14:39

Rejestr jest jawny, a treść decyzji o warunkach zabudowy można uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej.

Odpowiedz

ronin Styczeń 13, 2015 o 21:15

Czy rzeczoznawca majątkowy może żądać od gminy wglądu w czyjeś warunki zabudowy? Jeśli tak, to jak ten proces w jego przypadku wygląda?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 13, 2015 o 22:58

Są 2 sytuacje – gdy wykonuje swoje obowiązki jako rzeczoznawca-biegły w postępowaniu oraz poza tym zakresem. W obu przypadkach będzie miał taką możliwość, choć na nieco innych zasadach.

Odpowiedz

ronin Styczeń 13, 2015 o 23:13

A czy w takim razie może wnioskować o otrzymanie pełnej decyzji? Czy jest jakaś ustawa, które taką czynność reguluje ?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 13, 2015 o 23:17

Te kwestie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i na jej podstawie informacje mogą uzyskiwać wszyscy, nie tylko rzeczoznawcy :). Treść informacji może jednak zostać pozbawiona danych chronionych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: