Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        05 października 2012        Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów pt. Podpisanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy pisałem, że załączniki do decyzji stanowią jej integralną i muszą być podpisane tak, jak sama decyzja.

Ostatnio, ten problem pojawił się w wyroku NSA z 7 września 2012 r., II OSK 908/11, gdzie podkreślono dotychczasowe stanowisko, iż decyzja WZ pozbawiona załączników w postaci analizy cech i funkcji zagospodarowania terenu jest wadliwa. Ponadto, NSA zwrócił uwagę na obowiązek organu, aby zadbać o uzupełnienie przez wnioskodawcę niekompletnego podania. Więcej na ten temat przeczytasz w Monitorze Prawniczym.

Stanowisko NSA oczywiście zasługuje na aprobatę – analiza urbanistyczna jest kluczem do prawidłowego wydania decyzji o warunkach zabudowy, a strona powinna mieć możliwość zapoznania się z treścią przeprowadzonej analizy i prawidłowości wyciągniętych z niej wniosków.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: