Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Iwo Fisz        30 grudnia 2016        7 komentarzy

Koniec 2016 r. przyniósł znaczącą zmianę w kwestii zasad wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (dostępną tutaj), która łagodzi ochronę drzew i krzewów. Szczegółowe rozwiązania będę omawiać w dalszych wpisach, a dziś chciałbym zwrócić uwagę na dwie – w mojej ocenie najważniejsze – zmiany.

Po pierwsze, ustawa wyłącza konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas, taka wycinka wymagała zezwolenia (zatem organ mógł udzielić zezwolenia lub odmówić jego udzielenia), ale nie wiązała się z opłatą. Planowana zmiana znacząco zawęża ochronę tych zadrzewień, eliminując konieczność uzyskania zezwolenia.

Po drugie, ustawa przekazuje potężny instrument w ręce gmin. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (czyli przepisu o konieczności uzyskania zezwolenia) nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rada gminy może więc poszerzyć katalog zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia, przewidziany w ustawie. W praktyce, nie można wykluczyć, że takie uchwały będą wykorzystywane do szerokiego wyłączenia ochrony drzew i krzewów. Prezydent podpisał ustawę 28 grudnia 2016 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Iwo Fisz

 

20160719_125521

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Pawel Styczeń 21, 2017 o 22:14

Witam,

czy „Po pierwsze, ustawa wyłącza konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej” dotyczy rolników?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 5, 2017 o 15:16

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. W tym zakresie, rolnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Odpowiedz

Aplikantka Luty 1, 2017 o 15:17

czy pod hasłem ,,osoba fizyczna” mieści sie też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? chodzi mi o sytuację gdzie ktoś pracuje w domu (własność prywatna, działka też), czy to kwalifikuje się juz jako firma i trzeba występować z wnioskiem o wycinkę?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 5, 2017 o 15:17

Decydujący jest cel usunięcia drzew lub krzewów. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, prowadząca działalność gospodarczą, może polegać na tym zwolnieniu, o ile usunięcie jest dokonywane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odpowiedz

Prawo budowlane nieruchomości adwokat radca prawny Poznań Łódź Luty 14, 2017 o 20:22

Ja się cieszę z tego uproszczenia, więcej wolności do decydowania ze swoją własnością. Znamy bardzo dobrze wiele sytuacji absurdów przepisów o wycinaniu drzew i krzewów

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 24, 2017 o 07:55

Ja niestety nie mam tak entuzjastycznego podejścia. Moim zdaniem, problem jest o wiele głębszy i ta nowelizacja go nie rozwiązuje.

Odpowiedz

Mariusz Luty 23, 2017 o 12:09

Dzień dobry.

Mam działkę w 50 % pastwiska i 50 % las 5 i 6 kat. Cały teren wygląda jednorodnie, są to leciwe brzozy samosiejki. Czy z części leśnej także mogę usunąć drzewa czy podlegam przepisom o gospodarce leśnej itp. ?

Pozdrawiam
MD

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: