Tarcza 4.0. zmienia art. 12b ustawy z 2 marca 2020 r., czyi tzw. specustawy covidowej.

Ustawa ta pozwalała dotychczas inwestorowi na dokonanie szeregu prac, które normalnie wymagałyby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę.

Po zmianach możliwa jest ich realizacja w „trybie uproszczonym”, tj. bez zastosowania przepisów np. prawa budowlanego czy ustawy ochronie zabytków.

Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. weszła w życie kilka dni temu. 

Utrzymanie ciągłości istotnych usług

Po zmianie wprowadzoną Tarczą 4.0. inwestor nadal może skorzystać z „trybu uproszczonego”, ale tylko jeśli projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów budowlanych jest niezbędna do utrzymania ciągłości działania istotnych usług.

Powinny one służyć bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Czytaj dalej

Gdybyśmy byli w telewizji, to dzisiejszy wpis można byłoby okrasić słowem „autopromocja”. Innymi słowami, nieco chwalenia się.

Od dłuższego czasu współpracuję w wydawnictwem C.H. Beck. Jak się wydaje, na rynku prawniczym tego wydawnictwa przedstawiać nie trzeba.

W ramach tej współpracy, miałem okazję przygotować szereg wzorów wniosków w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Czytaj dalej

Dziś na blogu tekst, którego nie jestem autorem. Został on przygotowany przez specjalistę z serwisu ALEO.com.

Zapraszam do lektury!

***

Osoby chcące rozpocząć budowę, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie lub dokonać właściwego zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, wśród których znajduje się również projekt budowlany. Jednak, aby ten mógł być zatwierdzony, musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czym właściwie jest MPZP i jakich informacji dostarcza?

Czytaj dalej

… oczywiście nie wszystkie organy, ale niektóre – owszem.

Organy przestały wydawać decyzje administracyjne

Do dzisiejszego wpisu natchnęła mnie niedawna rozmowa z koleżanką, która pracuje w spółce deweloperskiej.

Dowiedziałem się od niej, że w uroczym mieście niedaleko Toruniu, z uwagi na epidemię, zaprzestano wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Dlaczego?

Czytaj dalej

W jeden ze spraw, którą prowadzę, klient został pominięty przez prezydenta miasta w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy. Organ nie uznał go za stronę, choć inwestycja będzie niewątpliwie oddziaływać na jego nieruchomość – oddziela go od inwestycji tylko wąska droga wewnętrzna.

Jest to sytuacja częsta i wynika ona z różnych czynników.

Czytaj dalej

1 2 3 50 Strona 1 z 50