2 zdania, 51 słów – wstrzymanie decyzji wymierzającej rentę planistyczną

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną.

Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości:

Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).

Oby wiecej takich orzeczeń!

Iwo Fisz

Iwo Fisz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.