2 zdania, 51 słów – wstrzymanie decyzji wymierzającej rentę planistyczną

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną.

Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości:

Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).

Oby wiecej takich orzeczeń!

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *