Sierpień 2011

Informacja publiczna: e-mail do burmistrza

Iwo Fisz        26 sierpnia 2011        2 komentarze

Ostatnio pisałem negatywnie o WSA w Gliwicach, dziś wypada ten sąd pochwalić. Chodzi mianowicie o wyrok z 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt IV SAB/Gl 36/11, dotyczący informacji publicznej. W wyroku WSA stwierdził, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony nie poprzez formularz zapytań na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, wymaga odpowiedzi, ponieważ: Nie można (…) uzależniać […]

Opłata skarbowa: pełnomocnictwo złożone u komornika

Iwo Fisz        22 sierpnia 2011        8 komentarzy

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)). Czy podlega opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym, […]

Informacja publiczna: Mikołaj Barczentewicz v.Prezydent RP

Iwo Fisz        04 sierpnia 2011        Komentarze (0)

Polecam notkę na stronie fundacji FOR, dotyczącą dwóch wyroków WSA w Warszawie w dość głośnej sprawie skarg na bezczynność Prezydenta,  polegającą na nieudostępnieniu opinii w sprawie OFE: czytaj.