Październik 2011

Szkolnictwo wyższe: bez umowy nie trzeba płacić?

Iwo Fisz        29 października 2011        Komentarze (0)

Taką tezą stawia prof. M. Wierzbowski z UW (czytaj tutaj): nie ma umowy, nie ma podstawy do zapłaty. Jak się zapłaciło, to potem można żądać zwrotu. Czy to oznacza, że przez wiele lat opłaty pobierane od studentów były bezpodstawne, a teraz można żądać zwrotu tego, co się zapłaciło za powtórkę roku/warunek? Spraw,a moim zdaniem, nie […]

Szkolnictwo wyższe: umowy ze studentami

Iwo Fisz        27 października 2011        Komentarze (0)

Polecam artykuł na portalu rp.pl: Minister apeluje w sprawie studenckich umów, KRASP daje wolną rękę rektorom. Wola polityczna jest taka, żeby uczelnie wyższe zawierały umowy ze studentami, również z tymi, którzy nie płacą czesnego. Cel jest taki, aby student miał pewność, co go czeka w czasie studiów – np. jakie są opłaty, za powtarzanie roku. […]

e-administracja: ustawodawca v. pani Krysia z referatu

Iwo Fisz        21 października 2011        3 komentarze

“Wysłana e-mailem decyzja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem”, pisze Robert Horbaczewski w artykule  Decyzja elektroniczna w odpowiedniej formie. Autor ma rację, rację ma ustawodawca wprowadzając regulacje promujące e-administrację. Tylko dlaczego, jak usiłuje się dostać na cito zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, to przed przysłaniem pocztą nie da się go otrzymać kopii tego dokumentu […]