Listopad 2011

Lifting

Iwo Fisz        30 listopada 2011        Komentarze (0)

Jak pewnie zauważyłeś, przez weekend nieco odnowiłem wygląd bloga. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobać. Pasek na górze strony to fragment mapy autorstwa Johannes’a Zwick’a i Thomas’a Blarer’a, wydrukowanej w dziele “Ptolemaios Geographia Universalis”,  Sebastiana Münstera w  Bazylei w roku 1540.

Zagospodarowanie przestrzenne a prawo własności

Iwo Fisz        28 listopada 2011        4 komentarze

Przepisy zagospodarowaniu przestrzennym wyznaczają granice prawa własności. Dowiedz się więcej!

Bez planu miejscowego ani rusz?

Iwo Fisz        26 listopada 2011        4 komentarze

Dlaczego gminy nie uchwalają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Zmiany, zmiany, zmiany…

Iwo Fisz        07 listopada 2011        3 komentarze

… mówił Stanisław Tym do  Krzysztofa Kowalewskiego w “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”. Już niedługo blog przejdzie gruntowną przemianę – zmieni się tematyka oraz wygląd (choć blog nadal będzie oparty na WordPressie). Blog nadal będzie poświęcony prawu administracyjnemu, ale nowym tematem bloga będzie: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Specjalizacja bloga  przyniesie bardziej szczegółowe rozważania, trafniejsze odpowiedzi […]