Styczeń 2012

Wyrok NSA z 20.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2085/11

Iwo Fisz        31 stycznia 2012        2 komentarze

Stanowisko NSA w kwestii wykładni postanowień miejscowego planu zagospodarowania

Likwidacja warunków zabudowy?

Iwo Fisz        27 stycznia 2012        Komentarze (1)

Przeczytałem dziś w Gazecie Prawnej, że “Rząd ma zamiar zlikwidować decyzje o warunkach zabudowy”.

Interpretacja miejscowego planu zagospodarowania

Iwo Fisz        25 stycznia 2012        2 komentarze

Jakie są zasady interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        20 stycznia 2012        80 komentarzy

Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga sporo czasu. Jednym z pierwszych kroków, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ile czasu ma organ na wydanie WZ?

Warunki zabudowy a odszkodowanie od gminy

Iwo Fisz        16 stycznia 2012        4 komentarze

Czy decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może powodować powstanie prawa do odszkodowania od gminy?