Czerwiec 2012

Obszar przestrzeni publicznej w miejscowym planie

Iwo Fisz        26 czerwca 2012        Komentarze (0)

Jednym z elementów obligatoryjnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Doręczenia pism w sprawie warunków zabudowy wszystkim stronom postępowania to zły pomysł.

Uzgodnienie projektu decyzji WZ

Iwo Fisz        18 czerwca 2012        22 komentarze

Przy wydawaniu decyzji WZ, ustawodawca przewidział współdziałanie organów administracyjnych.

Linia nowej zabudowy

Iwo Fisz        13 czerwca 2012        14 komentarzy

Jednym z kluczowych elementów decyzji WZ dla nowej inwestycji jest linia zabudowy. Przepis § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589 ze zm.) określa sposób zapisywania ustaleń […]

Gdy sąsiad będzie ograniczać dostęp światła

Iwo Fisz        07 czerwca 2012        2 komentarze

Kwestia dostępu do światła słonecznego jest kluczowa dla możliwości korzystania z nieruchomości.