Styczeń 2013

Blog Roku 2012

Iwo Fisz        26 stycznia 2013        3 komentarze

Zapraszam do głosowania na mój blog w konkursie Blog Roku 2012! Jak to zrobić? Wyślij SMS o treści: B00215 na numer 7122. Dochód z konkursu przeznaczony jest na integracyjno – rehabilitacyjne obozy dla dzieci z ubogich rodzin i dzieci niepełnosprawnych. Iwo Fisz

Warunki zabudowy – uzgodnienie projektu decyzji odmownej

Iwo Fisz        25 stycznia 2013        11 komentarzy

Projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy nie podlega uzgodnieniu z innymi organami.

Warunki zabudowy a renta planistyczna

Iwo Fisz        23 stycznia 2013        Komentarze (0)

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów możliwości wymierzenia renty planistycznej na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy. Art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odsyła bowiem do art. 36 i 37 tej ustawy stosowanych odpowiednio, które dotyczą m.in. wymierzenia renty planistycznej. Pojawić się może takie pytanie: czy wydając decyzję o warunkach zabudowy, organ […]

W styczniu 2013 r. wchodzą w życie 3 nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Renta planistyczna a cena sprzedaży nieruchomości

Iwo Fisz        21 stycznia 2013        Komentarze (0)

Pisałem już kiedyś  o tym, że wymierzenie renty planistycznej jest zależne od wzrostu wartości nieruchomości, a nie od możliwości jej zabudowy. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości następuje na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Rentę planistyczną można wymierzyć wtedy, gdy następuje zbycie nieruchomości po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powstaje pytanie, jakie znaczenie dla […]