Luty 2013

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną. Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości: Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego […]

Renta planistyczna – jak bronić się przed odsetkami

Iwo Fisz        27 lutego 2013        4 komentarze

Renta planistyczna — jak bronić się przed odsetkami

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – interpretacja

Iwo Fisz        22 lutego 2013        Komentarze (0)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości – przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie roku temu. Wykładnia pojęć, którymi posługuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potrafi przesądzić np. o tym, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze. Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykładnia terminów użytych […]

Warunki zabudowy dla części działki

Iwo Fisz        18 lutego 2013        14 komentarzy

Czy można wydać warunki zabudowy dla części działki?

Czy można umówić się z gminą co do treści planu miejscowego?

Iwo Fisz        14 lutego 2013        3 komentarze

Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że niedopuszczalne jest zobowiązanie gminy w umowie do wprowadzenia planu miejscowego o określonej treści.