Marzec 2013

Przeniesienie decyzji lokalizacyjnej

Iwo Fisz        28 marca 2013        8 komentarzy

Obowiązująca ustawa nie pozwala na przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Renta planistyczna – wymierzenie opłaty wobec członków zarządu

Iwo Fisz        20 marca 2013        4 komentarze

Niedopuszczalne jest wymierzenie renty planistycznej wobec reprezentantów strony postępowania.

Renta planistyczna – kto płaci?

Iwo Fisz        18 marca 2013        5 komentarzy

Renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, która została zbyta. W praktyce, okazuje się, że ustalenie, kto zbył nieruchomość, nie zawsze jest takie proste. Co ciekawe, za taką sytuację nie zawsze należy winić organ. Zdarza się bowiem, że umowa w formie aktu notarialnego, na podstawie której zbyto nieruchomość, zawiera wewnętrznie sprzeczne postanowienia. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce […]

Odległość wiatraków od domów

Iwo Fisz        06 marca 2013        2 komentarze

Budowa wiatraka w pobliżu zabudowań mieszkalnych zazwyczaj budzi sprzeciw lokalnej społeczności. Sejm nie uchwalił proponowanej przez Pis ustawy antywiatrakowej, wiec gminy starają sobie radzić same. Niektóre z gmin ograniczają możliwość budowy danego rodzaju urządzeń w danej gminie – przeczytasz o tym, na przykładzie biogazowni, tutaj. Dziś serwis CIRE.pl poinformował o tym, że radni w Suwałkach […]