Kwiecień 2013

Blokowanie inwestycji przez ekologów

Iwo Fisz        10 kwietnia 2013        7 komentarzy

Minister chce ograniczyć możliwość zablokowania inwestycji przez organizacje ekologiczne.

W postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu podatkowym strona, co do zasady, może działać przez pełnomocnika. Zbliżone regulacje zawiera ordynacja podatkowa. Regulacja zawarta w k.p.a., dotycząca pełnomocnictwa, jest lakoniczna i w praktyce przysparza pewnych kłopotów – np. w przypadku, gdy organ błędnie dopuścił do udziału w sprawie pełnomocnika, który w ogóle nie przedłożył pełnomocnictwa albo przedłożone […]