Maj 2013

Warunki zabudowy – 9 uchyleń decyzji

Iwo Fisz        22 maja 2013        5 komentarzy

Od 2008 r. trwa postępowanie o ustalenie warunków zabudowy. Po wielokrotnym uchylaniu kolejnych decyzji, sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Opłata adiacencka pod lupą NIK

Iwo Fisz        15 maja 2013        Komentarze (0)

NIK negatywnie ocenił działania organów gmin w województwie warmińsko-mazurskim w sprawach dotyczących opłaty adiacenckiej.

Warunki zabudowy a wprowadzenie planu miejscowego

Iwo Fisz        08 maja 2013        132 komentarze

Wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze powoduje wygaśnięcie warunków zabudowy.

Toruński magistrat opracowuje Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego.