Czerwiec 2013

Granice obszaru analizowanego w decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        17 czerwca 2013        56 komentarzy

Prawidłowe określenie granic obszaru analizowanego jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia warunków zabudowy.

Re: Warunki zabudowy – 9 uchyleń decyzji

Iwo Fisz        03 czerwca 2013        4 komentarze

Sprawa 9 uchyleń decyzji o warunkach zabudowy doczekała się odpowiedzi Tomasza Zaborowskiego, doktora nauk technicznych z zakresu architektury i urbanistyki.