Lipiec 2013

Memento mori

Iwo Fisz        30 lipca 2013        7 komentarzy

Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Glosa do wyroku II SA/Bd 505/12

Iwo Fisz        22 lipca 2013        Komentarze (0)

Glosa do wyroku II SA/Bd 505/12