Sierpień 2013

Wyznaczenie organu właściwego do uzgodnienia WZ

Iwo Fisz        29 sierpnia 2013        2 komentarze

Wyznaczenie organu właściwego do załatwienia sprawy może powodować nieważność rozstrzygnięć wydanych przez inny organ.

Uwaga na opłatę przy podziale nieruchomości

Iwo Fisz        12 sierpnia 2013        2 komentarze

Podział nieruchomości może powodować wymierzenie opłaty adiacenckiej.