Październik 2013

Druga decyzja o opłacie adiacenckiej

Iwo Fisz        09 października 2013        2 komentarze

Organ administracji nie może dwukrotnie wymierzyć opłaty adiacenckiej z tego samego tytułu.