Listopad 2013

Uzgodnienie projektu decyzji po upływie terminu

Iwo Fisz        18 listopada 2013        29 komentarzy

Po upływie ustawowego terminu, organ uzgadniający traci kompetencje dla wydania postanowienia o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia.